DB-Updater

De updatetool voor MySQL-databases tussen ontwikkel- en productiesysteem

Deze tool brengt de structuur van de ene MySQL-database over naar de andere.

DB Updater

Gebruik deze tool om de databasestructuur op het ontwikkelsysteem te lezen, upload vervolgens het transportbestand naar het productieve systeem en gebruik deze tool om de databasestructuur daar bij te werken. Alleen ontbrekende kolommen en tabellen worden toegevoegd aan de doeldatabase, er wordt niets verwijderd. Ook in de database verandert er niets, noch in de bron- noch in de doeldatabase.

Gebruik

De vergelijking vindt plaats in 2 stappen: uitlezen en updaten.

Uitlezen

De naam van het transportbestand kan vrij worden gekozen. Optimaal wordt hiervoor geen pad opgegeven, dan wordt het bestand opgeslagen in dezelfde directory waar het script zich bevindt.

Updaten

Logischerwijs moet de naam van het transportbestand dezelfde zijn als opgegeven bij het uitlezen. Als het bestand zich in dezelfde directory bevindt als het script (aanbevolen), hoeft er geen pad te worden opgegeven.

De tool is getest met enkele databases. Toch kan het natuurlijk voorkomen dat de tool niet goed werkt. Om deze reden wordt aanbevolen (zoals altijd bij structurele wijzigingen) om een back-up te maken voordat u deze uitvoert.

We zijn dankbaar voor uitbreidingen en correcties van de tool. Als u deze correcties niet zelf kunt uitvoeren, geef ons dan op zijn minst een hint over de noodzakelijke wijzigingen.
Opmerkingen per e-mail naar:

Veel plezier en succes met de tool!

Download

De tool is hier te downloaden:
Version 1.1 (06.08.2021)