Verzekeringstaxatie

Wat is een verzekeringstaxatie?

Een verzekeringstaxatie is een taxatie van de omvang en in de meeste gevallen de oorzaak van schade. Naast de reparatiekosten omvat het meestal ook de dagwaarde, de vervangingswaarde en de oorspronkelijke aankoopprijs van het artikel. Het meest bekende voorbeeld van een verzekeringsrapport is te vinden in de automobielsector voor ongevalschade. Een deskundige onderzoekt de schade en meldt deze bij de verzekeringsmaatschappij. Het verzekeringsrapport moet niet worden verward met een kostenraming, die door elke dealer kan worden afgegeven en alleen de reparatiekosten omvat.

In de meeste gevallen worden verzekeringsrapporten opgevraagd door verzekeringsmaatschappijen op basis van een aan hen gemelde claim. Dergelijke deskundigenverklaringen worden in individuele gevallen ook in opdracht van de verzekeringnemer bij het schaderapport gevoegd om het proces te versnellen. In deze gevallen is het raadzaam om vooraf duidelijk te maken wat de noodzaak is van een deskundigenoordeel en wat de vergoeding voor het deskundigenoordeel is. Ook dit doe ik graag voor u.