Gerechtelijk rapport

Wat ist een gerechtelijk rapport?

Een gerechtelijk advies is een advies in opdracht van een rechterlijke instantie. De inhoud van de opdracht tot proces-verbaal is altijd de vaststelling van de betwiste feiten door de deskundige. Rechtbankadviezen worden zowel in het burgerlijk recht als in het strafrecht gebruikt. In sommige gevallen worden ook rechtbankverslagen gebruikt op het gebied van arbeidsrecht (bijvoorbeeld bij het evalueren van een computerwerkplek).

Verschillen tussen gerechtelijke rapporten en privérapporten

Zie "Verschillen tussen privérapporten en gerechtelijke rapporten" onder privérapporten