Taxatie

Wat is een taxatie?

Een taxatie bepaalt de marktwaarde van een object. Dit kan net zo goed een compleet EDP-systeem zijn als een losse notebook of zelfs software.

Wat kan een taxatie voor u betekenen?

Een taxatie geeft u een exacte bepaling van de dagwaarde van bijvoorbeeld uw IT-systeem en bedrijfssoftware. Deze waarde, vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, kan bepalend zijn voor de hoogte van de premie van uw verzekering(en). Een taxatie kan ook financiële waarde hebben, bijvoorbeeld voor het aangaan van een lening.

Waarom een taxatie?

Taxaties worden vaak gebruikt om de werkelijke marktwaarde van bedrijven te bepalen wanneer bijvoorbeeld de verkoop van deze bedrijven of de overname ervan door andere bedrijven gepland is. Ook kan een taxatie worden opgedragen door de curator om een overzicht te krijgen van de waarde van de failliete boedel.