Privacy

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Spider IT Deutschland
René Mansveld
Hauptstraße 45
37627 Arholzen
Duitsland

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, b.v. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Verzamelen van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dergelijke informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd, indien nodig anoniem, om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Wettelijke basis en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk dat individuele services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen.

U kunt individuele cookies of de volledige cookie-inventaris verwijderen. Ook ontvang je informatie en instructies over hoe deze cookies verwijderd kunnen worden of hoe de opslag ervan vooraf geblokkeerd kan worden. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

Duur van opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

Sessie (noodzakelijk), alleen tijdens verblijf op de website
Personalisatie (alleen met toestemming), tot 365 dagen, op elk moment te wijzigen: kleurenschema, lijstweergave

Technisch noodzakelijke cookies

Type en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Wettelijke basis en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk dat individuele services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn.

Tegenstrijdigheid

Lees hieronder de informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG.

Technisch onnodige cookies

Verder gebruiken we cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om het op basis van statistische evaluaties in het algemeen te verbeteren.

Aan de hand van onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën kunt u achterhalen welke aanbieders cookies plaatsen.

Legale basis:

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming, Artikel 6 (1) (a) AVG.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Raadpleeg voor andere ontvangers de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Doorgifte naar derde land:

Informatie hierover vindt u in de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via uw browserinstellingen (zie Intrekking van toestemming).

Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze cookie-toestemmingstool.

Profilering:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen analyseren, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Om u op onze website te kunnen registreren, hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig, die via een invoermasker aan ons worden doorgegeven.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens verzameld:

Echte naam, e-mailadres

Uw registratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Legale basis:

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming is gegeven.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen we u geen toegang verlenen tot de inhoud die we aanbieden.

Commentaar functie

Type en doel van de verwerking:

Als gebruikers opmerkingen achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van creatie en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Legale basis:

De gegevens die als commentaar worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Door de commentaarfunctie te bieden, willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier te communiceren. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is voltooid en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

U kunt uw opmerking ook te allen tijde door ons laten verwijderen. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en stuurt u de link naar uw opmerking en, voor identificatiedoeleinden, het e-mailadres dat is gebruikt bij het maken van de opmerking.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder uw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Sociale plug-ins

Type en doel van de verwerking:

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website gebruik te maken van zogenaamde “social media buttons”. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we voor de implementatie op de "Shariff"-oplossing. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder verzonden. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de social media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: https://www.heise.de/hintergrund/Ein-Shariff-fuer-mehr-Datenschutz-2467514.html

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, WhatsApp, Telegram, Threema, Tumblr, Reddit

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.


Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gegevensverwerking op basis van een balans van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Ontvanger van een bezwaarschrift

Spider IT Deutschland
René Mansveld


Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

René Mansveld, 

De gegevensbeschermingsverklaring is tot stand gekomen met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2020-09-30).