Particuliere taxatie

Wat is een particuliere taxatie?

Particuliere (onderhandse) taxaties zijn taxaties die buiten gerechtelijke procedures om voor andere opdrachtgevers worden uitgevoerd. Om deze reden worden ze ook wel buitengerechtelijke rapporten genoemd. En aangezien deze rapporten meestal in opdracht van een partij worden gemaakt, worden ze ook wel partijrapportages genoemd. Deze deskundigenadviezen gelden echter ook in een eventuele latere gerechtelijke procedure, mits de wederpartij niet stelt dat de deskundige partijdig is. Particuliere taxaties kunnen worden uitgevoerd in opdracht van bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, overheden, particulieren, verenigingen, organisaties, rechtspersonen, enz.

Verschillen tussen particuliere taxaties en gerechtelijke taxaties

De aanpak van de taxateur of deskundige is vrijwel identiek. Er zijn echter enkele verschillen: