Arbitrageadvies

Wat is een arbitrageadvies?

Het oordeel van een arbiter is het oordeel van een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige derde over een zaak die tussen partijen wordt betwist. Het advies van een arbiter maakt meestal duidelijk of gebreken in een werk (bijvoorbeeld een IT-systeem) al aanwezig waren op het moment dat het werd gemaakt. In tegenstelling tot een (arbitrage)rechter wordt hier echter geen juridisch bindende uitspraak gedaan, de deskundige stelt alleen de omstandigheden vast zonder deze juridisch te beoordelen. Indien partijen ondanks het deskundigenoordeel niet tot overeenstemming kunnen komen, is een later aangestelde (arbitrage)rechter gebonden aan de feitelijke vaststelling van het deskundigenoordeel van de arbiter (behoudens grove onjuistheid).

Wat kan een arbitrageadvies op IT-gebied voor u betekenen?

Een arbitragerapport kan u bij een verschil van mening een gang naar de rechter en de daarmee gepaard gaande kosten besparen. U kunt bij het sluiten van de overeenkomst een zogenaamde arbitrageovereenkomst vastleggen, of u kunt het arbitragerapport overeenkomen op het moment van het meningsverschil. In de meeste gevallen kunt u via een arbitersrapport tot overeenstemming komen met uw contractpartner, wat een verdere samenwerking niet in de weg staat.

Waarom een arbitrageadvies?

Het advies van de arbiter brengt de volgende voordelen met zich mee: