Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een proces van conflictoplossing (bijvoorbeeld tussen bedrijven) waarin de conflicterende partijen hun eigen oplossingen ontwikkelen. Zij worden daarbij bijgestaan door de mediator (tussenpersoon), die in tegenstelling tot de rechter geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Wat kan IT-mediation voor u betekenen?

Door middel van mediation kunt u geschillen in een vroeg stadium oplossen, bijvoorbeeld bij het bouwen van een IT-systeem, met behulp van een gekwalificeerde tussenpersoon. Het voordeel van mediation ligt voor de hand: Een geschil voor een (arbitrage)rechter betekent dat in ieder geval één van de partijen verliest. Bovendien is de zakelijke relatie achteraf meestal nutteloos. Bij mediation komen de twee partijen meestal tot overeenstemming en kunnen ze in de toekomst blijven samenwerken. En als er geen overeenstemming mogelijk is, wordt de gang naar de rechter niet geblokkeerd (dit in tegenstelling tot een arbitraal vonnis).

Waarom mediation?

Mediation brengt de volgende voordelen met zich mee: