Copy DB

De redding voor beschadigde MySQL-databases

Deze tool kopieert de nog leesbare inhoud van een beschadigde MySQL-database naar een andere MySQL-database. Als de doeldatabase niet bestaat, wordt geprobeerd deze te maken.

Copy DB

Aandacht! De informatie over de databases wordt direct in het script van het bestand gemaakt!

Aandacht! Gebruik dit hulpprogramma niet om onbeschadigde databases te kopiëren, aangezien het steeds een klein aantal records kopieert en vervolgens even pauzeert om de MySQL-server van de brondatabase indien nodig te laten herstellen.

Download

De tool is hier te downloaden:
Version 1.8 (10.12.2022)